Landmark Payments

Novinky

Zavádíme benefitní systémy i pro malé a střední firmy

06. 11. 2017

Poměrně dlouhou dobu byla dostupnost a poskytování benefitů navázaná zejména na velké nadnárodní a globální společnosti, které jsou nejčastějším poskytovatelem benefitů. Nově je ale na vzestupu trend zavádění benefitů i u malých a středních společností v rámci jednotlivých regionů celé České republiky.

Benefity mají kromě funkce nástroje pro zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců také návaznost na ekonomické výhody, které upravuje současná daňová legislativa a definuje podmínky pro poskytování benefitů.

  • Z pohledu zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, tedy zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede 19procentní daň z příjmu, ale na rozdíl od peněžní odměny (mzdy) z nich zaměstnavatel neodvádí odvody pro zákonné sociální a zdravotní pojištění.
  • Na straně zaměstnance pak při obdržení a čerpání nepeněžních benefitů nedochází ani ke zdanění, ani k odvodům pojistného. Lze si tedy jednoduše konstatovat, že za stejné prostředky vynaložené zaměstnavatelem dostane zaměstnanec v případě nepeněžních benefitů o 32 procent vyšší reálnou hodnotu než v případě mzdy. A naopak, aby zaměstnanec dostal stejnou reálnou hodnotu, představují nepeněžní benefity pro zaměstnavatele oproti mzdě o 24 procent nižší výdaj.

Kontaktní formulář

kontakt
Děkujeme!. Vaše zpráva byla úspěšně odeslána...
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.